• İstanbul Design Week

Rüzgar bahçesi enstalasyonu, elle tutulamayan, gözle görülemeyen rüzgarın, en inatçı, en dirençli yüzeyleri bile şekillendirmesi, bir nevi bu cisimlerle vücuda gelişinin analojisini yapar. Kullandığı malzemelerin organik karakteri ve yalınlığı bu analojiyi kuvvetlendirmeye yarar ve iki ayrı disiplinin ortaklığında bahçe ile camı buluşturur. Bahçeyi sembolize eden çim, camı temsil edense ilkçağlardan beri kullanılageldiği şekliyle şişedir.


Resimleri büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız